Share

ΜΕΛΕΤΕΣ

ΜΕΛΕΤΕΣ

ΜΕΛΕΤΕΣ

1

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Αρχιτεκτονικές μελέτες για νέα κτίρια κατοικιών , γραφείων , καταστημάτων κ.α., για υφιστάμενα κτίρια όπου απαιτούνται νέες χρήσεις ή αναδιαρρυθμίσεις.

2

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Στατικές μελέτες για νέα κτίρια κατοικιών , γραφείων , καταστημάτων κ.α., για υφιστάμενα κτίρια όπου απαιτούνται νέες χρήσεις ή αναδιαρρυθμίσεις.

3

ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Σε συνεργασία με Τοπογράφο Μηχανικό, εκπονείται πλήρες τοπογραφικό διάγραμμα με σύστημα συντεταγμένων  ΕΓΣΑ  ’87 για κάθε είδους πράξη / μεταβίβαση/ αδειοδότηση.

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Εκπονούνται αρχιτεκτονικές και στατικές μελέτες για διατηρητέα κτίρια.  Στα ειδικά αυτά κτίρια δίνεται έμφαση στην διατήρηση της ιστορίας τους αλλά και στην αναγκαιότητα εκσυγχρονισμού τους για την ορθή λειτουργία τους ανά περίπτωση.

4

5

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

Εκπονούνται αρχιτεκτονικές μελέτες για υφιστάμενα κτίρια (καταστήματα, κατοικίες γραφεία) όπου απαιτούνται νέες χρήσεις ή αναδιαρρυθμίσεις.

6

ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΚΤΙΡΙΩΝ

Εκπονούνται αρχιτεκτονικές και στατικές μελέτες κατασκευαστικών σχεδίων για την λεπτομερή καταγραφή και υλοποίηση κάθε τεχνικού έργου.

7

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Σε συνεργασία με εξειδικευμένο γραφείο μηχανολόγων / ηλεκτρολόγων μηχανικών εκπονούνται πάσης φύσεως Η/Μ μελέτες και αδειοδοτήσεις.